Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych zajmuje powierzchnię 25000 m2 i jest położony na obrzeżach Wielkiej Wyspy Wrocławia, u zbiegu ulic Kochanowskiego i Wojciecha z Brudzewa. Powierzchnia nasadzeń roślin leczniczych obejmuje 5000 m2; na terenie ogrodu rośnie około 1900 taksonów (gatunków i odmian) roślin w działach: systematyki, surowcowym, eksperymentalnym, szklarni, arboretum i alpinarium. Część północna ogrodu ma charakter parkowy, tu zachował się fragment naturalnego środowiska łęgowego, którym jest dolina Czarnej Wody, rzeki obecnie skanalizowanej. W tej części ogrodu rosną najstarsze drzewa stanowiące naturalne zadrzewienie doliny Czarnej Wody, takie jak: wiązy szypułkowe, jesiony, olchy, dęby i topole. Część południowa ma charakter ogrodowy i tu rosną kolekcje bylin leczniczych, użytkowych i ozdobnych.

WIĘCEJ